JKNT D-15
BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KERAJAAN
JABATAN KESIHATAN NEGERI TERENGGANU
Isikan Maklumat Pengadu, Aset & Perihal Kerosakan
Nama Pengadu : Alamat e-mel:
Jawatan : PTJ / Bahagian / Unit :
No Telefon :
Kategori Aset : Peralatan ICT
Jenis Aset : Model / Jenama :
No. Daftar Aset : Alamat Aset :
No. TAG ID (Kontrak Penyelenggaraan): *Isikan TIADA, jika tiada NO. TAG ID
Perihal Kerosakan :
Kod Keselamatan: